Nasze standardy

Nasze standardy

Nasze standardy

W naszej działalności skupiamy się na publikowaniu treści zgodnych z najnowszą wiedzą i konsensusem naukowym. Nasze publikacje służą upowszechnianiu i rozwojowi nauki, podnoszeniu kwalifikacji akademickich i zawodowych, prezentowaniu wiedzy ogólnej oraz budowaniu świadomości i odpowiedzialności społecznej. Wprowadzamy nowe głosy i nowe ustalenia do polskiego dialogu naukowego w ramach rzetelnej debaty.

Działamy z poszanowaniem prawa, w tym szczególnie prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawa o ochronie baz danych). Dotyczy to zarówno tekstu publikacji, jak i materiału ilustracyjnego, projektów graficznych, materiałów dodatkowych itd.

Decydując o wprowadzeniu publikacji do planu wydawniczego, Wydawnictwo – niezależnie od źródeł finansowania publikacji – kieruje się wyłącznie przesłankami merytorycznymi. Ostateczna decyzja o publikacji zapada w sposób kolegialny, z uwzględnieniem opinii przedstawicieli wszystkich działów Wydawnictwa zaangażowanych w proces wydawniczy.

Przy wyborze autorów i redaktorów naukowych Wydawnictwo kieruje się ich dorobkiem naukowym i autorytetem, przy zachowaniu zasady braku konfliktu interesów, bez względu na płeć, rasę, wiek, orientację seksualną, przekonania polityczne i religijne.

Wszystkie nasze publikacje są recenzowane przez niezależnych recenzentów. Przy wyborze recenzentów naukowych Wydawnictwo kieruje się dorobkiem naukowym i autorytetem, przy zachowaniu zasady braku konfliktu interesów. Po wydaniu publikacje są wysyłane do recenzentów i osób opiniotwórczych, którzy są dobierani wyłącznie na podstawie przesłanek merytorycznych.

Weryfikujemy treści naszych publikacji – w tym również tłumaczeń i wydań zagranicznych – na każdym etapie procesu wydawniczego, także po ich wydaniu, reagując na opinie czytelników, recenzentów i liderów opinii publicznej. Rzetelnie informujemy o zawartości i przeznaczeniu wszystkich publikacji.

Informacji i materiałów, w tym oryginalnych pomysłów, uzyskanych w toku procesu wydawniczego bez względu na jego ostateczny wynik nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wiedzy i zgody autora.

Jako wydawca normotwórczych słowników języka polskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek przygotowujemy nasze publikacje zgodnie ze sztuką wydawniczą i najlepszymi praktykami obowiązującymi na rynku wydawniczym, wyznaczając najwyższe standardy edytorskie i językowe. Decydujący wpływ mają na to wiedza fachowa i doświadczenie pracowników oraz współpracowników Wydawnictwa.

We wszystkich publikacjach w sposób widoczny oznaczamy wszystkich sponsorów, donatorów i reklamodawców. W działalności reklamowej działamy w zgodzie z obowiązującym prawem (w tym szczególnie z uwzględnieniem Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) i nie stosujemy nieuczciwych praktyk. Nasze książki nie zawierają product placement czy kryptoreklamy. Zawsze informujemy o celu reklamowym prezentacji produktu.

Wydawnictwo nie publikuje treści niezgodnych z prawem, noszących cechy plagiatu lub autoplagiatu, napisanych przez autorów-widma (ghostwriterów), opartych na sfabrykowanych lub niedokładnych danych, wyrażających poparcie dla poglądów i przekonań nietolerancyjnych, w szczególności rasizmu, seksizmu, antysemityzmu, homofobii, ksenofobii, faszyzmu i skrajnego nacjonalizmu (nie dotyczy to publikacji naukowych omawiających te poglądy w celach badawczo-dydaktycznych jako zjawiska społeczne).

Dlaczego jesteśmy najlepsi?

Niezależni eksperci

Współpracujemy z dziedzinowymi ekspertami oraz autorytetami opiniotwórczymi. Recenzenci są dobierani w taki sposób, aby wspierać merytoryczną stronę publikacji.

Wiarygodność naukowa

80 pkt. zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tyle punktów otrzymuje monografia wydana w PWN i PZWL do parametryzacji dorobku Autora.

Wysoki standard

Stosujemy się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Każda nasza publikacja jest recenzowana naukowo oraz oceniana pod kątem antyplagiatowym.

pwn-logo-White-bez-apli

Sprawdź modele współpracy

Polecane publikacje

Interpretacja materiałów wizualnych

Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów

Badania fokusowe

4. Projektowanie badania jakościowego

Moje wspomnienia. Tom 1.

Moje wspomnienia

Tom 1

Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym. Zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych.

Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym

Zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych.

Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności

Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu

u dzieci w młodszym wieku z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności

Zaufanie w zarządzaniu organizacjami.

Zaufanie w zarządzaniu organizacjami

Zjawisko customer engagement wśród polskich konsumentów.

Zjawisko customer engagement

wśród polskich konsumentów

Na tyłach świata? O poezji księdza Franciszka Kameckiego.

Na tyłach świata?

O poezji księdza Franciszka Kameckiego

Legenda

Księgarnia Internetowa PWN – księgarnia wysyłkowa Grupy PWN, która funkcjonuje na polskim rynku od 1997 roku.

ibuk.pl – to jedna z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce.

IBUK Libra – wirtualna czytelnia książek należąca do Grupy PWN. Księgozbiór liczy kilkadziesiąt tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez renomowane oficyny.

Nasi Partnerzy

Polecane usługi