Modele współpracy

Modele współpracy

licencja_um_wyd

Umowa wydawnicza

Autor przekazuje prawa do wydania lub udziela licencji wydawnictwu. Tytuł trafia do stałej oferty PWN – decyzje o nakładzie i dodrukach podejmowanie są dynamicznie, zgodnie z zainteresowaniem klientów i przy optymalizacji kosztów. Dystrybucja i promocja po stronie PWN.

umowa_wyd

Usługa wydawnicza

Autor zleca przygotowanie publikacji zgodnie z wyceną oraz zamówionymi formatami, wydawca dostarcza nakład. Jego część może trafić w ramach dodatkowej umowy licencyjnej do dystrybucji kanałami PWN, wówczas dystrybucja i promocja po stronie PWN.

open_access320

Open Access

Zgodnie z zamówieniem przygotujemy plik publikacji umożliwiający wyszukiwanie pełnotekstowe (OCR) wraz z wymaganymi tagami, który będzie można przekazać do dowolnie wybranego repozytorium. Możliwe jest rozszerzenie tej opcji o umowę licencyjną, na podstawie której publikacja trafi do dystrybucji kanałami PWN.

CO OFERUJEMY?

Zapraszamy do współpracy Autorów podręczników akademickich, monografii naukowych, prac popularyzatorskich naukę, dysertacji doktorskich i habilitacyjnych. Zachęcamy do dzielenia się wynikami badań, prezentacji własnych programów badawczych i innowacji ze świata nauki.

Dostępność
Widzialność
Sprzedaż
Open Access

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma dwóch jednakowych książek. Dlatego przy każdej publikacji starannie określamy rzeczywisty krąg odbiorców tematu, odwołując się do naszych doświadczeń oraz badań rynkowych. To pozwala rzetelnie ocenić potencjał sprzedażowy, tak aby dobrać odpowiednie parametry wydawnicze i określić warunki wydania.
Pomagamy w wyborze optymalnej ścieżki współpracy z wydawcą. Prezentujemy zalety każdego modelu współpracy, a także opcjonalne działania oraz koszty z tym związane.

Nasi redaktorzy są gotowi udzielić wszelkich informacji dotyczących trybu pracy nad książką, kanałów dystrybucji, zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej tytułu, planowanych form promocji. Chcemy by publikacje trafiły do wszystkich zainteresowanych Czytelników, niezależnie od tego, czy będzie to dysertacja, praca naukowa wieńcząca grant badawczy, publikacja zespołu badawczego podsumowująca konferencję naukową czy projekt wdrożeniowy.

Nie publikujemy prac licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Wydajemy publikacje w języku polskim i w językach obcych. Wspieramy naszych Autorów w zakresie praw i licencji.

Chcesz dołączyć do innych autorów PWN?

Proces redakcyjny

Staranne przygotowanie edytorskie, redakcja merytoryczna i językowa, minimum dwie korekty.

Tłumaczenia

Redakcja i korekta tekstów w językach obcych. Wydania obcojęzyczne, również tłumaczenie maszynopisów na język polski.

Wydawnicze know-how

Ocena kolegium redakcyjnego, opieka w zakresie umowy wydawniczej oraz recenzje naukowe.

Usługi dodatkowe

Do ustalenia indywidualnie.

pwn-logo-White-bez-apli

Zastanawiasz się nad współpracą z PWN?

Wypełnij formularz i wyślij nam zapytanie. Skontaktujemy się i odpowiemy na wszystkie pytania.