Modele współpracy

Modele współpracy

Modele współpracy-licencja-320x200

Licencja

Najczęściej wybierany model współpracy, w którym autor przekazuje wydawcy licencję na określony czas. Umożliwia to obniżenie kosztów wydawniczych.

Modele współpracy_umowa_wydania-320x200

Umowa wydania

Model wybierany w przypadku, gdy autor zatrzymuje pełnie praw do publikacji. Część nakładu może trafić do sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Modele współpracy-OA_320x200

Open Access

Złota droga zapewniająca autorom pełną dowolność w wyborze licencji. Możliwe jest wykorzystanie jednego z wariantów licencji Creative Commons przy zachowaniu wysokich standardów edytorskich.

CO OFERUJEMY?

Zapraszamy do współpracy Autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i pracowników branży B+R. Zachęcamy do dzielenia się wynikami badań, prezentacji własnych programów badawczych i innowacji ze świata nauki.

Licencja
Widzialność
Sprzedaż
Open Access

Wydajemy publikacje w języku polskim i w językach obcych. Wspieramy naszych Autorów w zakresie praw i licencji.

Modele współpracy

W swojej działalności skupiamy się na publikowaniu treści zgodnych z najnowszą wiedzą. Nasze publikacje służą upowszechnianiu i rozwojowi nauki, podnoszeniu kwalifikacji akademickich i zawodowych, prezentowaniu wiedzy ogólnej oraz budowaniu świadomości i odpowiedzialności społecznej. Wprowadzamy nowe głosy i nowe ustalenia do polskiego dialogu naukowego w ramach rzetelnej debaty.

Działamy z poszanowaniem prawa, w tym szczególnie prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawa o ochronie baz danych). Dotyczy to zarówno tekstu publikacji, jak i materiału ilustracyjnego, projektów graficznych, materiałów dodatkowych itd.

Decydując o wprowadzeniu publikacji do planu wydawniczego, Wydawnictwo – niezależnie od źródeł finansowania publikacji – kieruje się wyłącznie przesłankami merytorycznymi i rynkowymi. Przy wyborze autorów i redaktorów naukowych Wydawnictwo kieruje się ich dorobkiem naukowym i autorytetem.

Po przesłaniu do nas zwrotnie formularza, postaramy się wycenić nasze usługi, tak aby wyznaczony cel, którym jest zaprezentowanie badań naukowych światu, stał się realny, przy zachowaniu parametrów naukowych i etyki pracy badacza oraz wydawcy.

Wydawnictwo Naukowe PWN stosuje się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) – https://publicationethics.org. Każda nasza publikacja jest recenzowana naukowo oraz poddawana testom antyplagiatowym dla utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego.

Informacji i materiałów, w tym oryginalnych pomysłów, uzyskanych w toku procesu wydawniczego bez względu na jego ostateczny wynik nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wiedzy i zgody autora.

Jako wydawca normotwórczych słowników języka polskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek przygotowujemy nasze publikacje zgodnie ze sztuką wydawniczą i najlepszymi praktykami obowiązującymi na rynku wydawniczym, wyznaczając najwyższe standardy edytorskie i językowe. Decydujący wpływ mają na to wiedza fachowa i doświadczenie pracowników oraz współpracowników Wydawnictwa.

Postępujemy zgodnie z zasadami wypracowanymi przez COPE (Committee on Publication Ethics). Od dnia 19 stycznia 2019 r. na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL znajdują się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Publikacja recenzowanej monografii w obu wydawnictwach gwarantuje uzyskanie 80 punktów do ewaluacji. Dzięki doświadczeniu współpracy z wieloma autorami jesteśmy otwarci na różne potrzeby środowiska. Nasze narzędzia wspierają widzialność tytułu, co często przekłada się na liczbę cytowań Autora.

Ofertujemy naszym autorom następujące modele współpracy:

– złota droga (Open Access) to jest rozwiązanie na miarę XXII wieku, gdzie tekst monografii w całości lub częściach trafia do czytelnika kanałami dystrybucji PWN, zupełnie nieodpłatnie. Usługa dla nauczycieli akademickich lub badaczy, którym zależy na tym, aby studenci lub kursanci mieli dostęp do publikacji bez bariery dostępu. Dodatkowo świadczymy usługę druku dowolnej liczby egzemplarzy, które mogą być niezbędne przy procedurze ubiegania się o stopień doktora habilitowanego.

– licencja wydawnicza – udzielenie czasowym praw wydawcy do tytułu, co obniża koszty wydania. Ponadto z uwzględnieniem opinii przedstawicieli wszystkich działów Wydawnictwa, zaangażowanych w proces wydawniczy, zostaje podjęta kolegialna decyzja w zakresie nakładu tytułu dla poszczególnych sprzedawców i hurtowników. W przypadku publikacji obcojęzycznych dostarczamy także tytuły do naszych kontrahentów zagranicznych w tym na platformy Ingram oraz Amazon.

– umowa wydawnicza – pełna kontrola, jest to opcja dedykowana tym Autorom, którym zależy przede wszystkim na usługach wydawniczych: korekcie, oprawie graficznej, łamaniu tabel i skomplikowanych wykresów, w taki sposób, aby publikacja otrzymała nowoczesny i przystępny layout. Poziom językowy publikacji, także nie może budzić zastrzeżeń. Nakład wydanej książki może być dostarczona pod wskazany adres Autora czy jednostki badawczej. Mniejsza część nakładu, może trafić do obrotu rynkowego.

ZAPEWNIAMY

Proces edytorski

Staranne przygotowanie edytorskie publikacji, redakcja, korekta, skład i łamanie, projekt okładki, nadanie numeru ISBN

Tłumaczenia

Współpraca z tłumaczami dziedzinowymi. Przekład na języki obce oraz na język polski

Usługi produkcyjne i logistyczne

Druk, wysyłka egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek, dostawa do autora lub jednostki badawczej

Usługi dystrybucji, promocji i sprzedaży

Ogólnopolska sieć dystrybucji i sprzedaży tytułów naukowych, opieka marketingowa

pwn-logo-White-bez-apli

Zastanawiasz się nad współpracą z PWN?

Wypełnij formularz i wyślij nam zapytanie. Skontaktujemy się niezwłocznie i odpowiemy na wszystkie dodatkowe pytania.